Barcelona, 25,26 i 27 de juliol a CaixaFòrum
 logo
logo2


XX Jornades Internacionals per a Professors de Català

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula de L2

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula de L2. La imatge fixa i el vídeo digitals per crear activitats.

Les TIC formen part de la nostra vida. La nostra adaptació als recursos existents i l’aprenentatge i actualització del seu ús condicionaran el nostre futur. Posar-se al dia ha esdevingut una rutina més.

Les TIC van arribar també al món de l’ensenyament i van entrar a l’aula. Els alumnes de l’ensenyament obligatori les tenen en el seu currículum i formen part del seu aprenentatge diari. Per tant, cada dia més, qualsevol activitat desenvolupada a l’aula a partir de l’ús d’ordinador, internet o editors de text resulta del tot natural per a tots.

En relació a l’aprenentatge d’na L2 aquestes tecnologies prenen un valor afegit. L’aula en si és un espai molt restringit per generar activitats que contemplin l’ús real de la llengua i alhora la seva pràctica condueixi a un resultat també real.

Normalment ens veiem en la necessitat de simular, de recrear contextos perquè l’acte comunicatiu sigui coherent i adequat i poder donar justificació a les formes i funcions que hem triat per comunicar quelcom. Sovint establir la comunicació entre l’emissor, el receptor i allò de què es parla es torna molt feixuc per un context precari on falta informació per construir un missatge que contingui una textualitat definida. En conseqüència l’anàlisi de llengua que es pugui fer del contingut d’aquests missatges, del text i del discurs, serà també precari. El llenguatge no haurà desenvolupat plenament la seva tasca de ser un instrument per assolir objectius. Conscients de tot això ja fa temps que a l’aula moltes activitats consisteixen a fer servir les noves les TIC com a eines de comunicació real en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Ara ens referirem a una que a poc a poc va despertant interès i guanyant seguidors però que camina amb lentitud. Es tracta de la imatge fixa i el vídeo digitals. Un fre inicial per a la ràpida integració a les activitats de l’aula ha estat el cost elevat dels components tècnic en comparació a la resta de TIC. Un altre, el temps necessari per adquirir el grau d’usuari mínimament competent en les aplicacions existents.

Actualment, però, la situació ha canviat molt i els ordinadors bàsics vénen equipats amb programes i tutorials que animen a posar-s’hi.
Aquest taller pretén fer una aproximació als recursos necessaris per crear vídeos a partir d’imatges fixes o petits clips que siguin documents reals, amb objectius reals més enllà de l’aula que motivin l’alumne a analitzar i modificar el seu missatge en funció de les característiques dels elements que integren el discurs. Es genera doncs un marc per a l’avaluació i l’autoavaluació, per a desenvolupar estratègies i es camina cap a l’autonomia de l’aprenentatge: aprendre a aprendre.

La primera part del taller presenta uns exemples pràctics, i la segona consisteix en una proposta als assistents perquè, a partir de les seves necessitats i experiències, analitzin conjuntament les possibilitats d’aquestes eines aplicades a les seves aules.

Manel Caballero

Manel CaballeroManel Caballero és llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona 1981. És professor agregat del Departament d’Espanyol per a Estrangers de l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona-Drassanes i ha estat coordinador d’Informàtica del Centre Coordinador General de Cursos Especials de l’EOIBD i dels Cursos d’Estiu d’Espanyol per a Estrangers en aquesta mateixa Escola d’Idiomes.

Ha participat en cursos de formació del Programa d’Informàtica Educativa (PIE) i en el curs Ensenyar, aprendre i avaluar llengües, eines del Consell d’Europa, Pla de Formació Permanent d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Ha estat professor-tutor de pràctiques del Curs de Formació Teòrica i Pràctica per al professorat de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament i també del Màster de Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera, organitzat per la Divisió de Ciència de l’Educació del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Barcelona.

Cal destacar la seva participació en seminaris sobre avaluació diagnòstica de l’Espanyol per a Estrangers en el marc del projecte europeu Sòcrates Acció Lingua D Dialang del Departament d’Ensenyament i en l’elaboració i correcció de proves per a l’obtenció del certificat ICC d’espanyol per a Estrangers.

Ha estat un dels artífex de l’elaboració del programa dels cursos de Formació de Professors d’Espanyol Llengua Estrangera de Baden Württemberg, organitzats per la Direcció General d’Ordenació Educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Ha col·laborat en la Direcció Acadèmica de l’Intituto Cervantes per a l’elaboració de mostres d’escenaris, estratègies de comunicació, tasques significatives i materials complementaris al text del Disseny Curricular dels nivells intermedi i superior.

© Institut Ramon Llull 2006 | Contacte | www.llull.com    
 Amb la col·laboració de: