SABOR DE GRÀCIA

flamenc i rumba  // 

Àlex Carmona

Sabor de Gràcia are one of the leading exponents of rumba catalana, a popular music style with gypsy roots that started up in Barcelona in the mid-fifties as the result of the meeting between two musical traditions: flamenco and Afro-Cuban sounds. To celebrate their twenty-fifth anniversary, Sabor de Gràcia publishing a new album, Sabor pa’rato (World Village - Harmonia Mundi), which demonstrates their continuing vitality. The new release fuses rumba catalana with flamenco and other styles –  funk, rap, rock and Latin and Arabic rhythms.

MANAGEMENT

VESC

info@vesc.cat

+34669482724

www.vesc.cat

L’Institut Ramon Llull és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Barcelona que té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions.
Generalitat de Catalunya Govern de les Illes Balears Ajuntament de Barcelona
La Fundació Ramon Llull, està constituïda pel Govern d'Andorra, l'Institut Ramon Llull, el Consell General dels Pirineus Orientals, l'Alguer, Xarxa de municipis i entitats de les Illes Balears i la Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull, i té la seva seu a Andorra
Fundació Ramon Llull