Aquesta web utilitza galetes (cookies) pròpies i de tercers per oferir una millor navegació. Al navegar-hi l'usuari accepta l'ús que fem de les galetes (cookies). L'usuari pot evitar la generació de galetes (cookies) i eliminar-les mitjançant les opcions del seu navegador. Bloquejar les galetes (cookies) pot implicar que alguns dels serveis i opcions d'aquesta web no funcionin correctament.

Les galetes (cookies) són petits fragments de text que les webs envien als navegadors i que s'emmagatzemen al dispositiu de l'usuari, ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc. Serveixen per millorar l'experiència d'ús de la web, ja que aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la visita que ha fet l'usuari, com les opcions preferides o l'idioma. D'aquesta manera la web personalitza el seu contingut i es fa més àgil i útil per l'usuari.   

Al navegar per aquesta web l'usuari està acceptant que s'instal·lin galetes (cookies) al seu dispositiu que ens permeten conèixer la següent informació:

Tipus de galetes (cookies)

Aquesta web utilitza galetes (cookies) temporals de sessió i galetes (cookies) permanents. Les galetes (cookies) de sessió únicament guarden dades mentre l'usuari accedeix a la web. Les galetes (cookies) permanents emmagatzemen les dades al dispositiu perquè siguin accessibles en més d'una sessió.

Segons la finalitat de les dades obtingudes la web pot utilitzar:

Galetes (cookies) tècniques

Les que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que conté. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts.

Galetes (cookies) de personalització

Les que permeten a l'usuari accedir a la web amb algunes característiques de caràcter general que ja estan predefinides al seu dispositiu o que el mateix usuari defineixi. Per exemple, l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a la web, el disseny de continguts seleccionat, la geolocalització del dispositiu o la configuració regional des d'on accedeix.

Galetes (Cookies) d'anàlisi estadística

Les que permeten realitzar el seguiment i l'anàlisi del comportament dels usuaris als llocs web. La informació recollida s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris, que permetrien millorar el servei.

Galetes (cookies) de tercers

També es poden instal·lar galetes (cookies) de tercers que gestionen i milloren els serveis oferts. Com per exemple, serveis d'estadístiques com Google Analytics.

Gestionar les galetes (cookies) al meu navegador

L'usuari pot acceptar, bloquejar o eliminar les 'cookies' instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador del seu dispositiu.

Si es bloqueja l'ús de galetes (cookies) al navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

RESOLUCIÓ per la qual es convoquen les proves per a l'any 2016 per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana de l'Institut Ramon Llull.

(Publicat al DOGC el 10 de febrer de 2016)

L’Institut Ramon Llull d’acord amb el que disposa l’article 4.3 c) dels Estatuts elabora i organitza les proves per a l’avaluació i certificació oficial del coneixement del català fora del domini lingüístic com a segona llengua per a l’obtenció dels certificats oficials.

El Decret 52/2003, de 20 de febrer, de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l’Institut Ramon Llull la competència sobre avaluació i certificació del coneixement del català com a segona llengua fora del domini lingüístic.

Per Acord del Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull, d’11 de març de 2014, s’aprova la normativa general de l’Institut Ramon Llull que regula les proves per a l’avaluació i certificació de coneixements de català com a segona llengua.

Fent ús de les facultats que em són concedides per l’article 13.2 f) dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull.

RESOLC

—1 Convocar les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana següents:

Certificat de nivell bàsic (A2)
Certificat de nivell elemental (B1)
Certificat de nivell intermedi (B2)
Certificat de nivell de suficiència (C1)
Certificat de nivell superior (C2)

L’estructura i la descripció de les àrees corresponents a la prova de cadascun dels certificats són les que consten en la normativa general de l’Institut Ramon Llull que regula les proves per a l’avaluació i certificació de coneixements de català com a segona llengua, aprovada pel Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull de data 11 de març de 2014 i que s’adjunta com a Annex 5.

—2 Nomenar els membres del Tribunal qualificador dels certificats que s’assenyalen a l’Annex 1 d’aquesta resolució i establir que es podran designar, si cal, col·laboradors per a l’elaboració, organització, administració i correcció de les proves.

—3 Disposar que les persones interessades tinguin a la seva disposició la informació general sobre les proves de l’Institut Ramon Llull i les condicions d’inscripció que figuren a l’Annex 2 a l’Institut Ramon Llull (Diagonal, 373, 08008 Barcelona), i puguin obtenir la mateixa informació a través del web de l’Institut (www.llull.cat).

—4 Fer públics els preus d’inscripció a les proves, així com les exempcions, aprovats pel Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull, de 2 de desembre de 2009, i que s’adjunten a l’Annex 3.

—5 Aprovar el calendari i localitats d’examen per a l’any 2016 que són els que figuren a l’Annex 4.

—6 Publicar la present convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 1 de febrer de 2016

 

Àlex Susanna i Nadal

El director

ANNEX 1

El Tribunal qualificador dels certificats està format per:
President: Josep-Anton Fernàndez i Montolí
Secretari: Ignasi Massaguer Ferrer
Vocals: Gemma Gil Costa i Ariadna Puiggené i Riera

ANNEX 2

Condicions d’inscripció

.1 Condicions generals
1.1 S’estableixen els terminis i les dates següents:
Primera convocatòria: període de preinscripció del 17.02.2015 al 14.04.2015; període de pagament de l’17.04.2015 al 30.04.2015.
Segona convocatòria: període de preinscripció del 26.9.2016 al 18.10.2016; període de pagament del 20.10.2016 al 31.10.2016.

1.2 Si en una localitat d’examen no s’inscriuen almenys 3 persones en un nivell, se’n podrà anul·lar la celebració de la prova. En cas d’anul·lació, l’Institut Ramon Llull informarà les persones afectades, les quals es podran examinar en una altra localitat o podran sol·licitar el retorn dels drets d’examen.
1.3 L’incompliment d’alguna de les condicions d’inscripció comporta la pèrdua dels drets d’examen.

.2 Preinscripció
2.1 La preinscripció es podrà fer per Internet (http://oficinavirtual.llull.cat/ov/) o directament a la seu de l’Institut Ramon Llull (Diagonal, 373, 08008 Barcelona).
2.2 Per fer la preinscripció les persones interessades hauran de facilitar les dades següents: nom i cognoms, domicili (adreça, codi postal i localitat), telèfon, adreça electrònica, número de passaport, NIE o DNI, data i localitat de naixement, nivell de certificat en què s’inscriu, localitat d’examen i centre o institució  on ha cursat estudis de llengua catalana.
2.3 Les persones interessades obtindran el full de preinscripció en preinscriure’s.
2.4 Si al full de preinscripció hi ha alguna dada personal equivocada, es pot comunicar l’error a l’Institut Ramon Llull per mitjà de l’adreça infollengua@llull.cat.
2.5 Si hi ha errors al full de preinscripció pel que fa al nivell de certificat o a la localitat d’examen, cal comunicar-ho a l’Institut Ramon Llull, per mitjà de l’adreça infollengua@llull.cat, abans d’efectuar el pagament de la matrícula.
2.6 L’Institut Ramon Llull determinarà les seus d’examen i les proves que s’hi convocaran a partir del nombre de preinscripcions per nivells de cada localitat.
2.7 Si en una localitat d’examen no s’arriba a un nombre mínim de 3 preinscripcions a un mateix certificat, es podrà desconvocar l’administració de la prova d’aquest certificat. En aquests casos l’Institut Ramon Llull informarà les persones afectades, les quals podran inscriure’s al mateix nivell en una altra localitat.

.3 Pagament de la matrícula
3.1 Un cop definides les seus d’examen i els nivells convocats, l’Institut Ramon Llull comunicarà a les persones interessades que poden formalitzar la inscripció a les proves, bé sigui amb el pagament de la matrícula corresponent o bé amb la confirmació de la preinscripció en aquelles localitats on les proves són exemptes de pagament.
El pagament es podrà fer amb targeta bancària per Internet (http://oficinavirtual.llull.cat/ov/) o per transferència bancària al compte IBAN: ES82 0182 6035 4102 0150 6552, SWIFT: BBVAESMMXXX, o bé a la finestreta de qualsevol oficina del BBVA de l’Estat espanyol.
Si el pagament es fa per transferència bancària o per finestreta, cal enviar a l’Institut Ramon Llull, per correu postal (Diagonal, 373, 08008 Barcelona) o per correu electrònic (infollengua@llull.cat), el comprovant del pagament efectuat on consti el nom i cognoms de la persona interessada i el codi de prova que consta en el full d’inscripció.
Si una persona anul·la la inscripció abans que finalitzi el termini de pagament, l’Institut Ramon Llull no li retornarà l’import corresponent a la inscripció.
En el cas que la persona interessada vulgui modificar el nivell de la prova i l’import de la inscripció al nou nivell sigui menor, l’Institut Ramon Llull no li retornarà la diferència. En el cas que el canvi impliqui un increment de la inscripció l’interessat haurà de transferir a l’Institut la diferència. Les persones inscrites hauran de comunicar-ho a l’Institut Ramon Llull com a màxim una setmana abans de la celebració de la prova, passada aquesta data no s’atendrà cap modificació.
3.2 Els preus d’inscripció s’indiquen a l’Annex 3.
3.3 No es considerarà vàlida la inscripció si no s’ha fet el pagament corresponent, llevat dels supòsits d’exempció indicats a l’Annex 3.

.4 Realització de les proves
4.1 Les proves se celebraran en les dates i a les localitats indicades a l’Annex 4.
4.2 Per conèixer l’hora i el lloc de celebració de les proves els interessats hauran de contactar amb l’organitzador de cada seu d’examen. Les dades de contacte de les seus d’examen es podran consultar per Internet (www.llull.cat/certificats).
4.3. L’Institut Ramon Llull atén les sol·licituds de canvi de data de la prova només pels motius següents: examen oficial amb coincidència horària o bé problemes de salut de la persona inscrita que li impedeixin assistir-hi. Les sol·licituds han de ser per escrit, acompanyades de la documentació acreditativa necessària: certificat de l’organisme o institució organitzadora en què consti la data de l’examen i el nom de la persona interessada o el certificat mèdic corresponent. Per cada inscripció només es pot concedir el canvi de data una vegada. Les sol·licituds es poden presentar al Registre de l’Institut Ramon Llull (Diagonal, 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 10 dies abans de la celebració de la prova.

.5 Resultats
La publicació oficial dels resultats de les proves es farà al tauler d’anuncis de l’Institut Ramon Llull (Diagonal, 373, 08008 Barcelona), resultats que també es podran consultar a la seu electrònica de l'Institut (http://oficinavirtual.llull.cat/ov). Les persones que hagin obtingut el resultat d’apte se’n podran descarregar el certificat acreditatiu.

.6 Procediment d’informació i revisió de la prova
6.1 L’Institut Ramon Llull per mitjà d’Internet (http://oficinavirtual.llull.cat/ov/) posa a disposició de les persones que s’han presentat a les proves un informe amb la motivació detallada de la qualificació obtinguda.
6.2 Si la persona interessada no està d’acord amb la qualificació obtinguda, d’acord amb el que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, pot interposar un recurs d’alçada davant el director o la directora de l’Institut Ramon Llull, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació oficial dels resultats de les proves. En aquest mateix termini es pot sol·licitar la vista de l’examen.
6.3 La resolució del recurs es notificarà degudament a la persona interessada i quedarà expedita la via contenciosa amb la possibilitat d’interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà de la data de la recepció de la notificació.

ANNEX 3

Preu de matrícula
Nivell bàsic                 30 €
Nivell elemental          35 €
Nivell intermedi          35 €
Nivell de suficiència   40 €
Nivell superior            40 €

Localitats on les proves són exemptes de pagament: qualsevol localitat de l’Àfrica, l’Amèrica Central i del Sud i dels països següents: Albània, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, l’Índia, l’Iran, Letònia, Lituània, Montenegro, Mèxic, Polònia, República Txeca, Romania, Rússia, Sèrbia, Turquia, Ucraïna i la Xina.

ANNEX 4

Primera convocatòria

Calendari de proves

Certificat de nivell bàsic (A2)
Data: 21 de maig de 2016
Certificat de nivell elemental (B1)
Data: 21 de maig de 2016
Certificat de nivell intermedi (B2)
Data: 14 de maig de 2016
Certificat de nivell de suficiència (C1)
Data: 28 de maig de 2016
Certificat de nivell superior (C2)
Data: 14 de maig de 2016

Data de publicació de resultats: 23 de setembre de 2016

Localitats d’examen:

Ais de Provença, Amiens, Àmsterdam, Belgrad, Berkeley, Berlín, Birmingham, Bochum, Bolonya, Bordeus, Bristol, Brno, Brussel·les, Bucarest, Budapest, Cambridge, Colònia, Constança, Cork, Cracòvia, Durham, Edimburg, Exeter, Glasgow, Granada, Hamburg, Heidelberg, Hèlsinki, Leeds, Leipzig, L'Havana, Lilla, Lió, Lisboa, Liverpool, Londres, Lorient, Los Angeles, Luxemburg, Madrid, Manchester, Maynooth, Mèxic D.F, Mont-real, Moscou, Nantes, Nàpols, Nova York, Oxford, París, Poznan, Quito, Ratisbona, Rennes, Roma, Salamanca, Sant Petersburg, Sant Sebastià, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostel·la, Saragossa, Sàsser, Sevilla, Sheffield, Szeged, Tolosa de Llenguadoc, Torí, Urbana, Venècia, Verona, Washington DC i Zadar.

Segona convocatòria

Calendari de proves

Certificat de nivell bàsic (A2)
Data: 12 de novembre de 2016
Certificat de nivell elemental (B1)
Data: 12 de novembre de 2016
Certificat de nivell intermedi (B2)
Data: 19 de novembre de 2016
Certificat de nivell de suficiència (C1)
Data: 26 de novembre de 2016

Data de publicació de resultats: 10 de febrer de 2017

 

Localitats d’examen:

Asunción, Buenos Aires, Frankfurt, Guadalajara, L’Havana, La Plata, Madrid, Mendoza, Osaka, Rosario, Santiago de Xile, Sao Paulo i Tòquio.

L’Institut Ramon Llull és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Barcelona que té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions.
Generalitat de Catalunya Govern de les Illes Balears Ajuntament de Barcelona
La Fundació Ramon Llull, està constituïda pel Govern d'Andorra, l'Institut Ramon Llull, el Consell General dels Pirineus Orientals, l'Alguer, Xarxa de municipis i entitats de les Illes Balears i la Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull, i té la seva seu a Andorra
Fundació Ramon Llull