Qui som

Actualitat

Cultura catalana

Qui és qui

Aprendre català

Destacats

Subvencions

Estatuts de l'Institut Ramon Llull

FRAGMENT DELS ESTATUTS

Article 4

Finalitats

L’Institut Ramon Llull té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions. Per al compliment dels seus objectius, l’Institut Ramon Llull donarà suport a les polítiques de relacions exteriors en l’àmbit cultural de les institucions consorciades i contribuirà a l’enfortiment de les marques Cultura Catalana, Catalunya i Barcelona des de la perspectiva cultural.

4.1 Per tal d’acomplir aquestes finalitats s’ocupa de:

a) Promoure la projecció exterior de la cultura catalana en totes les seves modalitats, gèneres i expressions.

b) Promoure la difusió i el coneixement de la llengua catalana a l’exterior, així com el seu ensenyament a les universitats i altres centres d’estudi.

c) Promoure la difusió a l’exterior de la creació literària en llengua catalana, a través del foment i el suport a la traducció a altres llengües i de les accions de projecció exterior.

d) Afavorir la internacionalització de la creació i la producció cultural catalanes mitjançant estratègies de presència exterior.
e) Donar suport a través de l’acció cultural a les estratègies de relacions exteriors de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

f) Promoure els intercanvis culturals amb altres països.

g) Promoure la cooperació cultural i l’exportació d’expertesa en matèria de cultura a altres països i territoris, i coordinar-ne les estratègies amb altres institucions i entitats catalanes dedicades a la cooperació.

h) Coordinar les institucions i entitats catalanes amb presència i reconeixement en organismes culturals internacionals per tal d’elaborar estratègies conjuntes.

i) Promoure i coordinar xarxes de persones i entitats amb projecció internacional per compartir objectius de promoció de la cultura catalana.

j) Col·laborar amb institucions d’altres territoris de l’àmbit lingüístic per dur a terme actuacions de projecció conjunta de la llengua, la cultura i el patrimoni compartits.