Qui som

Actualitat

Cultura catalana

Qui és qui

Aprendre català

Destacats

Subvencions

Perfil del contractant

L’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, crea el perfil del contractant, com un espai de difusió a través d’Internet de l’activitat contractual del sector públic i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

Adreces de presentació d'ofertes i contacte

L’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, crea el perfil del contractant, com un espai de difusió a través d’Internet de l’activitat contractual del sector públic i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

Adreces de presentació d’ofertes i contacte

Seu de Barcelona:

Avda. Diagonal, 373
08008 – Barcelona 
Horari de Registre:
Dll. a dj. de 9h a 17:30h 
Divendres de 9h - 14h
Tel.: 934678000
Fax: 934678006

Correu electrònic: licitacions@llull.cat

Licitacions:
Anuncis previs

No hi ha adjudicacions provisionals en curs.

Licitacions:
Anuncis de licitació

Licitació Biennal Internacional d’Arquitectura de Buenos Aires

Licitació d’un contracte per al servei de conceptualització, disseny (projecte expositiu i imatge gràfica), producció (direcció, coordinació, construcció, muntatge i desmuntatge) i transport de l’exposició, així com la conceptualització i realització del programa acadèmic, que representarà la ciutat de Barcelona com a ciutat convidada a la XVIa edició de la Biennal Internacional d’Arquitectura de Buenos Aires, que té lloc del 7 al 22 d’octubre de 2017.

Plec de clàusules administratives i Plec de prescripcions tècniques

Annex I-A (1)

Annex I-A (2)

Annex II-A

El primer acte públic d’obertura de sobres (obertura del “Sobre B”) tindrà lloc el 25 de maig de 2017, a les 10 hores

El segon acte públic d’obertura de sobres (obertura del “Sobre C”) tindrà lloc el 7 de juny de 2017, a les 9,30 hores

Anunci al DOGC

La Mesa de Contractació està formada pels membres següents:

 • President: Sr. Josep Marcé i Calderer, gerent de l’Institut Ramon Llull.
 • Vocal tècnics:
  • Sra. Marta Oliveres, cap de l’Àrea de Creació.
  • Sra. Eva Soria, coordinadora d’arts visuals.
  • Dos representants de l’Ajuntament de Barcelona: Sr. Daniel Modol i Deltell i Sr. Josep Maria Montaner Martorell
  • Un representant de la Biennal de Buenos Aires: Josep Maria Botey i Gómez
 • Vocal tècnica amb funcions d’assessora jurídica: Sra. Núria Brichfeus Garcia, responsable de convenis, contractes i tramitació de subvencions.
 • Òrgan econòmico-financer intern: Tomàs Company Nicolau, coordinador de gestió econòmica i administrativa.
 • Secretari: Marc Guimerà, tècnic dels serveis jurídics.

Licitació Producció Bolonya

Licitació d’un contracte per a la construcció, producció (inclou direcció i coordinació), muntatge, desmuntatge, embalatge, transport i emmagatzematge de dues exposicions per a la participació de Catalunya i les Illes Balears com a convidat d’honor a la 54a edició de la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya 2017, que es durà a terme a la ciutat de Bolonya del 3 al 6 d’abril de 2017.

La Mesa C tindrà lloc el dia 15 de febrer de 2017, a les 9:00 hores, a la seu de l’Institut Ramon Llull

Plec de clàusules administratives i Plec de prescripcions tècniques

Annex I-A, I-B, I-C, I-D, I-E, I-F, I-G i I-H

Annex II-A

Acta I

Licitació desenvolupament i manteniment del programari

Licitació per a la contractació del servei de desenvolupament i manteniment del programari dels sistemes d’informació de l’Institut Ramon Llull.

1/9/2016

Plecs administratius tècnics

20/09/2016

L’obertura del sobre “B” corresponent a la proposició amb criteris subjectes a un judici de valor es realitzarà a les 9 hores del dia 27 de setembre de 2016.
L’obertura del sobre “C” corresponent a la proposició amb criteris de valoració automàtica es realitzarà a les 9 hores del dia 30 de setembre de 2016.

La Mesa de Contractació està formada pels membres següents:
President: Josep Marcé i Calderer
Vocals tècniques: Esther Coll i Maria José Pasamón
Òrgan de control intern: Tomàs Company
Assessor jurídic: Marc Guimerà
Secretària: Maria Isabel Buldó

06/10/2016

Informe valoració criteris subjectes a judici de valor (PDF format)
Acta_de_la_Tercera_Mesa (PDF format)
Informe_de_valoracio_dels_criteris_subjectes_a_una_valoracio_automatica
(PDF format)

25/10/2016

Resolució d'adjudicació (PDF format)

Licitació Fira del Llibre de Bolonya 2017

1/7/2016

Licitació per a la contractació d’un projecte de comissariat que elabori una proposta per a la participació de Catalunya i les Illes Balears, com a convidat d’honor, a la 54a edició de la Fira del Llibre de Bolonya 2017.

Anunci

Bases

Licitació de contracte pel transport, muntatge, desmuntatge i emmagatzematge de l’exposició "La veritat inefable: el Llibre d'amic e amat de Ramon Llull"

10/6/2016

Data límit de presentació d'ofertes: fins a les 12 hores del dia 28 de juny de 2016

Licitació per a l’adjudicació d’un contracte de serveis pel transport, muntatge, desmuntatge i emmagatzematge de l’exposició "La veritat inefable: el Llibre d'amic e amat de Ramon Llull" durant el seu període d’itinerància en nou ciutats europees.

Plec de clàusules administratives i tècniques (PDF format)

Anunci de la licitació al DOGC (PDF format)

L’obertura del sobre “B” corresponent a la proposició amb criteris subjectes a un judici de valor es realitzarà a les 10 hores del dia 4 de juliol de 2016.
L’obertura del sobre “C” corresponent a la proposició amb criteris de valoració automàtica es realitzarà a les 10 hores del dia 8 de juliol de 2016.

La Mesa de Contractació està formada pels membres següents:

President: Josep Marcé i Calderer
Vocals tècniques: Maria Lladó i Marta Oliveres
Òrgans de control intern: Tomàs Company
Assessora jurídica: Núria Brichfeus
Secretari: Marc Guimerà

Acta de la primera mesa

L’acta de la segona Mesa de Contractació

L’informe de valoració dels criteris subjectes a judici de valor

Acta de la Tercera Mesa

Informe de valoració dels criteris subjectes a una valoració automàtica

Resolució d’adjudicació

 

Concurs de projectes per a la Biennal de Venècia d’Arts Visuals 2017

3/6/2016

Bases per a la contractació d’un projecte de comissariat que elabori una proposta per a la participació de Catalunya a la 57a edició de la Biennal de Venècia d’Arts Visuals 2017 dins el programa Eventi Collaterali

Bases en català (PDF format)

Bases en español (PDF format)

Specifications in English (PDF format)

 

Licitació de l’Exposició itinerant sobre Ramon Llull i el Llibre d’amic e amat

23/03/2016

Plecs de clàusules administratives i plecs de prescripcions tècniques (Format PDF)

08/04/2016

Aclariments en resposta a les preguntes realitzades pels licitadors:

Aclariments generals

Selecció de cites

Selecció de versicles

26/05/2016

Resolució d’adjudicació del contracte de servei consistent en la conceptualització, disseny i producció de l’exposició “La veritat inefable: el Llibre d’amic e amat de Ramon Llull”, així com del disseny de la seva imatge gràfica.

Informe tècnic en relació amb els criteris de valoració.

 

Licitació de l’Estand de la Fira del Llibre de Varsòvia 2016

22/02/2016

Plecs de clàusules administratives i plecs de prescripcions tècniques (Format PDF)

Aclariments en resposta a les preguntes realitzades pels licitadors:

1 – En relació amb la prescripció 6.1, del Plec de prescripcions tècniques:

La informació de cadascun d’aquests eixos consta de logos, textos i imatges:

 1. Els logos i textos els proporcionarà l’IRL.
 2. Les imatges corresponents a la il·lustració infantil i juvenil també.
 3. La resta d’imatges les proporcionarà el dissenyador.

S’aprofitaran les superfícies que es preveuen a l’estand (parets, columnes, etc.) per exposar aquests missatges.

2- En relació amb la prescripció 6.2, del Plec de prescripcions tècniques:

La imatge gràfica ha d'anar en 2 idiomes?
L’idioma de tots els textos serà el polonès i l’anglès, tal i com s’estableix a la prescripció 6.2.
   
Si és així, el literal a traduir ha de ser el que posa el plec en polonès?
S’ha de traduir el nom de l’estand del català Barcelona i la Literatura Catalana, Special Guest”.

 


Licitació de l'Estand Hong Kong

31/07/2015

Conceptualització, disseny, construcció, producció (direcció, coordinació, muntatge, desmuntatge, manteniment i neteja) d’un estand que representi la ciutat de Barcelona en l’Inno Design Tech Expo de Hong Kong, que es durà a terme a Hong Kong del 3 al 5 de desembre de 2015.

Composició de la Mesa de Contractació:

President: senyor Josep Marcé i Calderer
Vocals tècnics: senyor Damià Martínez i senyora Maria Lladó
Vocal tècnica amb funcions d’assessora jurídica: senyora Núria Brichfeus Garcia
Interventor: senyor Ramón Gardó Quiles, qui delega en el senyor Tomàs Company, cap de gestió econòmica de l’Institut Ramon Llull.
Secretària: senyora Maite Puigdollers

Data segona Mesa de Contractació: 23 de setembre de 2015, a les 12:00 hores.
Data tercera Mesa de Contractació: 28 de setembre de 2015, a les 12:00 hores.

L’import derivat de la publicació en el DOGC que va a càrrec de l’adjudicatari és de 315 €.

Anunci sobre licitació d'un contracte 02/G0935 N (PDF format)

Plecs de clàusules administratives i plecs de prescripcions tècniques (PDF format)

Annex II - Master exhibitor manual (PDF format)

Annex XVI- Plànol de l'Inspiration Hall (JPEG format)

Acta de la primera Mesa de Contractació

Acta de la segona Mesa de Contractació

Acta de la tercera Mesa de Contractació

Primer informe tècnic a la Mesa de Contractació en relació amb els criteris de valoració subjectius

Segon informe tècnic a la Mesa de Contractació en relació amb els criteris de valoració objectius i amb la proposta d’adjudicació

Resolució d’adjudicació del contracte del servei consistent en la conceptualització, disseny, construcció, producció (direcció, coordinació, muntatge, desmuntatge, manteniment i neteja) d’un estand que representi la ciutat de Barcelona en l’IDT Expo de Hong Kong


Biennal de Venècia d'Arquitectura 2016: Bases del concurs de projectes per la participació catalana.

16/06/2015

Bases per a la contractació d’un projecte de comissariat que elabori una proposta per a la participació de Catalunya a la 15a edició de la Biennal de Venècia d’Arquitectura 2016 dins el programa Eventi Collaterali

Bases en català (PDF format)

Bases en español (PDF format)

Specifications in English (PDF format)

La comunicació del resultat de la primera fase tindrà lloc a partir del dia 10 de juliol de 2015, i no el dia 7 de juliol de 2015.


Servei de manteniment informàtic de l’Institut Ramon Llull

13/04/2015

ATENCIÓ: Cal fer constar en el sobre A que l’oferta del licitador es realitza conforme a l’anunci: “DOUE, 20 d’abril de 2015”

Atès que el dia 1 de juny de 2015 és festiu a Barcelona, tingueu en compte que el Registre de l’Institut Ramon Llull romandrà tancat. A aquests efectes si teniu previst presentar les ofertes a la seu de l’Institut Ramon Llull, recordeu que l’últim dia que aquest registre romandrà obert és el divendres dia 29 de maig de 2015. D’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, podeu presentar la documentació en qualsevol altre dels llocs relacionats en aquest article fins al mateix dia 1 de juny de 2015 abans de les 12:00 h.

 • Òrgan de contractació: Institut Ramon Llull
 • Codi d’expedient: 02/G935 N- Manteniment informàtic
 • Tipus d’expedient: ordinari
 • Tipus de contracte: serveis
 • Procediment de licitació: procediment obert harmonitzat
 • Descripció de la prestació: l’objecte del contracte és la prestació del servei de manteniment informàtic de l’Institut Ramon Llull.
 • Pressupost bàsic de licitació: preu màxim per prestar aquest servei és de 336.200 € (IVA inclòs)
 • Termini d’execució: des de l’1 d’agost de 2015 fins el 31 de desembre de 2018
 • Subhasta electrònica: No
 • Data prevista del procés de licitació: finals de juliol de 2015
 • Els imports derivats de les publicacions en el DOGC i BOE, que van a càrrec de l’adjudicatari, són els següents:
  • DOGC: 315 €
  • BOE: 775,95 €
 • Data límit de presentació d’ofertes: fins a les 12 hores del dia 1 de juny de 2015

Composició de la Mesa de Contractació:

 • President: Sr. Josep Marcé i Calderer, director de l’Institut Ramon Llull.
 • Vocal tècnica: Sra. Anna Giralt Brunet, coordinadora de gerència.
 • Vocal tècnica: Sra. Pepa Pasamón Lara, cap de la unitat de serveis generals.
 • Vocal tècnica amb funcions d’assessora jurídica: Sra. Núria Brichfeus Garcia.
 • Intervenció: Sr. Ramón Gardó Quiles, qui delega en l’òrgan economicofinancer de l’Institut Ramon Llull, motiu pel qual, assisteix a la Mesa el senyor Tomàs Company, cap de gestió econòmica de l’Institut Ramon Llull.
 • Secretària: Sra. Maribel Buldó Caballé.

L’obertura del sobre “B” corresponent a la proposició amb criteris subjectes a un judici de valor NO tindrà lloc a la data prevista (12 hores del dia 15 de juny de 2015). En breu farem pública la nova data.

La nova data d’obertura del sobre “B” corresponent a la proposició amb criteris subjectes a un judici de valor tindrà lloc el dia 22 de juny de 2015 a les 9:00 hores.

L’obertura del sobre “C” corresponent a la proposició amb criteris de valoració automàtica tindrà lloc el dia 29 de juny de 2015 a les 9:30 hores.

Plecs administratius i tècnics (format PDF)

Acta de la primera Mesa de Contractació

Acta de la segona Mesa de Contractació

Acta de la tercera Mesa de Contractació

Primer informe tècnic a la Mesa de Contractació en relació amb els criteris de valoració subjectius

Segon informe tècnic a la Mesa de Contractació en relació amb els criteris de valoració objectius i amb la proposta d’adjudicació

Resolució d’adjudicació del contracte del servei consistent en el servei de manteniment informàtic

Adjudicacions

 Adjudicacions provisionals

No hi ha adjudicacions provisionals en curs.

 Adjudicacions definitives

No hi ha adjudicacions definitives en curs.

Autorització de consulta telemàtica