--->

Aftermath

Architecture beyond architects

CATALONIA IN VENICE

Save the date: 26.05.16, 17.30h.

Aftermath_Catalonia in Venice. Architecture beyond Architects se centra en l'arquitectura viscuda, quan els arquitectes ja no hi són presents i els usuaris perllonguen l'experiència arquitectònica dia a dia. Les obres seleccionades han estat realitzades en els darrers 10 anys per arquitectes catalans. La seva representació audiovisual convida a avaluar-ne la qualitat, a mirar i escoltar com són habitades i recorregudes de formes múltiples i canviants. Les imatges projectades sobre vidres translúcids pretenen transmetre l’experiència de l’espai viscut amb els seus sons, llums i ombres, els problemes diaris i les qualitats dels llocs a uns espectadors que entenem com a partícips del procés de muntatge i de reflexió sobre l’arquitectura.

 

Totes les intervencions seleccionades tenen un marcat caràcter públic i comparteixen la capacitat integradora dels paisatges natural, urbà i humà, estenent la funcionalitat arquitectònica a la creació del bé comú. Són arquitectures creades des de la sensibilitat cap a l’usuari, i que serveixen per reconsiderar què entenem per arquitectura avui en dia: obres que obliguen a reaprendre –i fins i tot a desaprendre– la noció dominant d’arquitectura entesa com a imposició o com a solució única.

PROJECTES
SELECCIONATS

Les intervencions seleccionades tenen un marcat caràcter
públic i comparteixen la capacitat integradora dels paisatges
natural, urbà i humà, estenent la funcionalitat arquitectònica
a la creació del bé comú.

RECUPERACIÓ MEDIAMBIENTAL DEL RIU LLOBREGAT
RECUPERACIÓ MEDIAMBIENTAL DEL RIU LLOBREGAT
RECUPERACIÓ MEDIAMBIENTAL DEL RIU LLOBREGAT

BATLLE I ROIG Arquitectes (Enric Batlle and Joan Roig)

HOSPITAL TRANSFRONTERER DE LA CERDANYA
HOSPITAL TRANSFRONTERER DE LA CERDANYA
HOSPITAL TRANSFRONTERER DE LA CERDANYA

BRULLET-PINEDA ARQUITECTES, S.L.P. (Manuel Brullet Tenas, Alfonso de Luna Colldefors, Albert de Pineda Álvarez)

TORRE JÚLIA. HABITATGES TUTELATS PER A GENT GRAN
TORRE JÚLIA. HABITATGES TUTELATS PER A GENT GRAN
TORRE JÚLIA. HABITATGES TUTELATS PER A GENT GRAN

Pau Vidal, Sergi Pons, Ricard Galiana

TEATRE ATLÀNTIDA
TEATRE ATLÀNTIDA
TEATRE ATLÀNTIDA

Josep Llinàs, Josep Llobet, Pedro Ayesta, Laia Vives

CENTRE PER AL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS
CENTRE PER AL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS
CENTRE PER AL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS

NUA Arquitectures (Maria Rius, Arnau Tiñena, Ferran Tiñena)

APARCAMENT SAINT ROCH
APARCAMENT SAINT ROCH
APARCAMENT SAINT ROCH

ARCHIKUBIK (Marc Chalamanch, Miquel Lacasta, Carmen Santana)

CAN BATLLÓ
CAN BATLLÓ
CAN BATLLÓ

Comunitat Can Batlló, LaCol – cooperativa d’arquitectes

CADIRA BIENNALE
CADIRA BIENNALE
CADIRA BIENNALE

Josep Ferrando

TAULACREU
TAULACREU
TAULACREU

vora arquitectura (Pere Buil i Toni Riba)

CONSULTA EL CATÀLEG
DE L'EXPOSICIÓ

LLEGIR MÉS

CATÀLEG EN FORMAT PDF
CATÀLEG EN FORMAT PDF